Start

Välkommen till SeniorNet Södertälje

Föreningen för seniorer 55+ som vill vara med och skapa sin egen plats i informationsteknikens samhälle.
SeniorNets syfte är att genom nya kontakter öka livskvaliteten och överbrygga generationsklyftor, social isolering och ensamhet.

Föreningens fortsatta existens kommer att avgöras på årsmötet den 17 mars.

Utdrag ur protokoll från årsmötet 17 mars:

Därmed har mötet beslutat att föreningen SeniorNet Södertälje upplöses.

Stadgarnas § 21 föreskriver följande angående upplösning:

  • Föreningen upplöses genom beslut på två varandra följande möten
  • Tiden mellan mötena skall vara minst sex månader.
  • Ett av mötena skall vara ordinarie årsmöte.
  • Beslut skall fattas med minst tre fjärdedels majoritet.

Mötets första beslut om upplösning uppfyller alla villkor som stadgarna föreskriver.

Då årsmötet beslutat enligt föreningsstadgarnas § 21 att upplösa föreningen står den avgående styrelsen till förfogande som en interimsstyrelse fram till nästa föreningsmöte om tidigast 6 månader.

Medlemmarna i föreningens styrelse utses att vara interimsstyrelse fram till nästa föreningsmöte om tidigast sex månader.

Stig Holmberg ordförande

Kent Forsberg

Harald Haapala

Göran Ringström


Då Coronapandemin nu sätter gränser och hinder, är det läge att försöka hitta andra sätt att hjälpa våra medlemmar.
Vi har därför nu sammanställt en Coronaspecial med tidigare kursers information och med nya tillägg, som kan ge svar på frågor och förmedla tips om hur man löser dataproblem. Alltså själv-studier.
Lycka till!

1. Beskrivning av Android telefon eller läsplatta Klicka här
för att läsa Pdf-fil 
OBS! Det är stora filer och det tar lite tid.

2. Beskrivning av Ipone eller Ipad.Klicka här.
Dessutom finns diverse information. Klicka här


3. Har du ny dator och vill flytta filer (bilder och dokument) till din nya dator? Klicka här
 
4. Orolig för virus och liknande läs om säkerhet. Klicka här

5 Praktiska tips om att söka info m.m. Klicka här

6 Ordning och reda i datorn, samt tips av flera händelser som t ex att ta hem bild från Internet.
Klicka här.

7 hel datakurs. Klicka här


Telefonjour: Ring oss vardagar kl. 10 -13

Måndag: Göran Ringström 070 5517168
Tisdag:    Vakant
Onsdag:  Stig Bengtsson 070 263 86 71
Torsdag: Nils Eriksson 070 689 73 04
Fredag:   Harald Haapala 073 342 17 52