Stadgar/Årsmöten

Stadgar enligt beslut på årsmötet 2017 och 2018  Klicka här  

Stig Holmberg inledde årsmötet och välkomnade medverkande och deltagare.

Årsmöte 2022 hade vi den 17 mars.

Protokoll och bilagor kan du läsa som pdf-fil! 

Protokoll:  2018, 2019, 2020,  2022

Verksamhetsberättelse:  2017, 2018, 2021,
Resultatsredovisning: 2017, 20182019

Revisionsberättelse:  2017, 2018, 2021

Verksamhetsplan: 2018, 2019, 2020